Αποταμίευση / Επένδυση - Προγράμματα συστηματικών καταβολών, συνδεδεμένα με επενδύσεις, (τύπου unit linked)

Προγράμματα συστηματικών καταβολών, συνδεδεμένα με επενδύσεις, (τύπου unit linked).


Τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα, γνωστά και ως Unit Linked Insurance Plans (ULIPs), αποτελούν μια λύση που συνδυάζει την επένδυση με την ασφάλιση. Τα προγράμματα αυτά είναι συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα όπως αμοιβαία κεφαλαία και προσφέρουν μακροπρόθεσμη σταδιακή επένδυση μέσω ενός οργανωμένου συστήματος τακτικών πληρωμών.

Είναι ιδανικά αν έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις συστηματικά ένα μέρος του εισοδήματός σου και θέλεις να δημιουργήσεις ένα κεφάλαιο για το μέλλον. Ουσιαστικά αποτελούν μια εναλλακτική από την απλή αποταμίευση.


Τι προσφέρουν

 • Επιλέγετε τον συνδυασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που θέλετε με βάση το δικό σας προφίλ.
 • Έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε το καταβαλλόμενο ποσό αν τα οικονομικά σας δεδομένα αλλάξουν
 • Αν το επιθυμείτε και έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να ενισχύσετε το επενδυόμενο κεφάλαιό σας μέσω έκτακτων καταβολών
 • Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαγοράσετε το συμβόλαιό σας πριν τη λήξη του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, καταβάλλεται στους δικαιούχους, ένα ασφαλισμένο κεφάλαιο και η αξία εξαγοράς.

 • Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.


Το Ασφαλιστικό – Επενδυτικό Πρόγραμμα

My Investment Plan

Από την  EUROLIFE  Ασφαλιστική

Γνωρίστε το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα συστηματικών καταβολών, συνδεδεμένο με επενδύσεις, (τύπου unit linked), μέσω του οποίου σας δίνετε η δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 5 διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών, ανάλογα με το δικό σας προφίλ.

Συντηρητική, Μετριοπαθής, Ισορροπημένη, Αναπτυξιακή, Δυναμική.


Γνωρίστε το υπολογιστικό εργαλείο που παρέχει η Eurolife Ασφαλιστική, που σας βοηθά  να επιλέξετε  τη σωστή επενδυτική στρατηγική.

 

Το υπολογιστικό εργαλείο είναι σε θέση:

 • Να υπολογίσει το κεφάλαιο στόχο με βάση τις ανάγκες σας
 • Να διαμορφώσει το επενδυτικό προφίλ
 • Να προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα, τηλ. 2155203811, 6977267222. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας. (κλικ εδώ)


 

 

 

  • Ποια είναι η διαφορά του My investment plan σε σχέση με την απ’ ευθείας επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια;

 1. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τα εξής στοιχεία του My Investment Plan που το διαφοροποιούν ουσιωδώς από την απευθείας επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια:Εξασφαλίζετε τη συστηματικότητα της επένδυσης, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί μέσα από απ’ ευθείας τοποθέτηση σε αμοιβαία κεφάλαια.Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υψηλό αρχικό κεφάλαιο, μπορείτε να ξεκινήσετε με μόλις 50€ / μήνα.Οι παρεχόμενες ευελιξίες του προγράμματος το κάνουν προσαρμόσιμο σε όλα τα στάδια της ζωής σας.Έχετε τη δυνατότητα να το συνδυάσετε με παροχές προστασίας, μέσα από συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις ζωής και ανικανότητας.Η Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναλαμβάνει την ενεργή διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, πάντα σε συνάρτηση με την επενδυτική στρατηγική που έχετε επιλέξει σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ

 • Για πόσο χρονικό διάστημα να διατηρήσω το πρόγραμμά μου; Πότε μπορώ να ρευστοποιήσω ολόκληρο και πότε μέρος του Προγράμματός μου;

Το My Investment Plan είναι ένα πρόγραμμα με μακροχρόνιο ορίζοντα, όπως πρέπει να είναι κάθε επενδυτική τοποθέτηση, διότι έτσι αξιοποιείται σε βέλτιστο βαθμό η εκάστοτε επενδυτική στρατηγική, σύμφωνα και με το αντίστοιχο προφίλ ρίσκου/αναμενόμενης απόδοσης.

Το δικαίωμα ολικής ή μερικής ρευστοποίησης του Λογαριασμού Επένδυσης το οποίο αφορά τις τακτικές καταβολές σας, παρέχεται μετά το 2ο ασφαλιστικό έτος, ενώ για τις τυχόν έκτακτες μετά από το 3ο μήνα από την καταβολή.

Το ποσό που θα εισπράξετε θα αντιστοιχεί στην αξία του Προσωπικού σας Λογαριασμού

Δικαίωμα μερικής ρευστοποίησης για τις έκτακτες καταβολές παρέχεται από τον 3ο μήνα (έπειτα από την έκτακτη καταβολή).

 • Τι ενημέρωση παρέχεται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος;

Έχετε πρόσβαση σε καθημερινή βάση μέσω διαδικτύου, στην πλατφόρμα Eurolife Connect, για παρακολούθηση των κρίσιμων μεγεθών του προγράμματος σας (όπως: αξία του λογαριασμού επένδυσης, αξία εξαγοράς, καθαρές τιμές των υποκειμένων αμοιβαίων κεφαλαίων).

 • Ποιες είναι οι χρεώσεις του Προγράμματος και πώς εφαρμόζονται;

Το My Investment Plan περιλαμβάνει χρεώσεις για:

 • Το κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Το κόστος διαχείρισης λογαριασμού μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • Τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις (π.χ. εισφορές υπέρ του εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής)

Για τακτικές καταβολές:

Έως του ορίου των 1.200 ευρώ: 1ο έτος 80%, 2ο έτος: 90%, 3ο έτος 98%, 4ο έτος και μετέπειτα: 100%

Άνω του ορίου των 1.200 ευρώ: 1ο έτος 90%, 2ο έτος: 95%, 3ο έτος και μετέπειτα: 100%

Για έκτακτες καταβολές:

Έως του ορίου των 5.000 ευρώ και ανεξαρτήτως ασφαλιστικού έτους: 95%

Άνω του ορίου των 5.000* ευρώ και ανεξαρτήτως ασφαλιστικού έτους: 98%

 • Μπορώ να αλλάξω την επενδυτική μου στρατηγική στην πορεία του προγράμματος;

Ναι. Το My Investment Plan είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπεται η αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες καταβολές (μέχρι 2 φορές ανά έτος, χωρίς επιβάρυνση).

 • Τι δυνατότητες παρέχει το My Investment Plan πριν αλλά και στη λήξη του Ασφαλιστηρίου;

Πριν τη λήξη το My Investment Plan παρέχει:

 • Κάλυψη σε ενδεχόμενο απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, Εφόσον έχουν επιλεγεί Μόνιμης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας.
 • Δικαίωμα μερικής ή ολικής εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης, σε περίπτωση διάγνωσης Σοβαρής Ασθένειας του Ασφαλισμένου, σε ποσοστό έως και 100% χωρίς επιβάρυνση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό έτος και αν συμβεί.

Στη λήξη ή σε περίπτωση ολικής εξαγοράς το My Investment Plan προσφέρει τις 2 ακόλουθες επιλογές:

 • Καταβολή Αξίας του λογαριασμού επένδυσης ασφαλιστηρίου ή Τοποθέτηση της αξίας εξαγοράς του λογαριασμού επένδυσης σε κάλυψη παροχής άμεσης σύνταξης για 10 ή 15 ή 20 έτη. Το δικαίωμα αυτό δίνεται μόνο σε περίπτωση που Αντισυμβαλλόμενος και Ασφαλισμένος είναι το ίδιο πρόσωπο και ασκείται μετά από 10 έτη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

 • Προβλέπεται δυνατότητα αύξησης ή μείωσης της τακτικής δόσης ασφαλίστρου;

Το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της δόσης του Ασφαλίστρου μπορεί να ασκείται μόνο μία φορά ανά Ασφαλιστικό Έτος.

Το δικαίωμα μείωσης δόσης μπορεί να ασκηθεί μετά το 1ο έτος και σε κάθε πληρωμή δόσης ως εξής: 2ο έτος έως 10%, 3ο έτος 20% από το 4ο έτος και έπειτα έως 30%.

Το δικαίωμα αύξησης δόσης μπορεί να ασκηθεί 2 μήνες μετά και μία φορά κατ’ έτος, από την έναρξη του συμβολαίου έως 30% επί του αμέσως προηγούμενου ασφαλίστρου.

 • Μπορώ να παραλείψω καταβολή μια ή περισσότερων δόσεων ασφαλίστρου; Με τι προϋποθέσεις και τι επιπτώσεις;

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία διακοπής των τακτικών καταβολών ασφαλίστρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αποπληρωθούν όλες οι ανεξόφλητες αποδείξεις που έχουν εκδοθεί κατά την παραπάνω διάρκεια με την επιφύλαξη ότι δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση της υγείας του Αντισυμβαλλόμενου- Ασφαλισμένου (εφόσον έχουν επιλεγεί συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις).

 • Υπάρχει επιβάρυνση ανάλογα με την συχνότητα πληρωμής που θα επιλέξω;

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε συχνότητα πληρωμής (ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία, μηνιαία), χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

 • Τι προβλέπεται σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας;

Το My Investment Plan θα αποδώσει σε περίπτωση εξαγοράς το 100% της Αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης, χωρίς παρακράτηση, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού έτους της εξαγοράς, λόγω διάγνωσης μίας εκ των σοβαρών ασθενειών που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.


Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρόγραμμα Δημιουργίας Κεφαλαίου
Νέα δεδομένα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, δημιούργησε ο νόμος για το συνταξιοδοτικό.

Παρά τις σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο της χώρας , Εσείς μπορείτε να πάρετε το μέλλον στα χέρια σας και να φροντίσετε γι’ αυτό.

Επενδύστε στο μέλλον σας με επιλογές τοποθέτησης χρημάτων που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις, με καταβολή του ποσού που εσείς επιθυμείτε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Προγράμματος > Ελεύθερη επιλογή σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες

Ποσοστό Επένδυσης
1ου Έτους 
60% ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ < €900 ετησίως,

80% για ασφάλιστρο από € 900 έως € 1.200 ετησίως,

100% για ασφάλιστρο ≥ € 1.200 ετησίως

Από το 2ο Έτος 100%

Υψηλά ποσοστά επένδυσης από τον 1ο χρόνο (100% για ασφάλιστρο € 100/μήνα)

 

Επενδυτική Ευελιξία

 • Πλήθος Κατηγοριών Επένδυσης

(Ομόλογα, Μετοχές, Χρηματικά Διαθέσιμα)

 • Διασπορά Επενδύσεων

(αγορές, φορείς διαχείρισης, νομίσματα)

 • Επιλογή Επενδυτικών Προγραμμάτων σύμφωνα με το προφίλ και τις προσωπικές σας ανάγκες
 • Εμπειρία τεχνογνωσία και Επαγγελματική Διαχείριση

Επενδυτικές Επιλογές : Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια

Επενδυτικά Προγράμματα Στρατηγικής   5

Επενδυτικά Προγράμματα Ελεύθερης Επιλογής   8

Πλήθος Επενδυτικών Επιλογών στις διάφορες Κατηγορίες Επένδυσης

Επιλογή των εκάστοτε επενδυτικών εργαλείων σύμφωνα με το προφίλ και τις ανάγκες σας

 

Αλλαγή Επενδυτικής Επιλογής

4 φορές το χρόνο τόσο στο Συσσωρευμένο Κεφάλαιο, όσο και στα νέα ασφάλιστρα.

 

Δικαίωμα Εξαγοράς

μετά το 3ο έτος στο σύνολο ή σε μέρος του Λογαριασμού (βάσει των όρων του Προγράμματος)

Άμεσα

Άρση Περιορισμών και Χρεώσεων σε περίπτωση πρόωρης εκταμίευσης λόγω σοβαρής ασθένειας

 

Δικαίωμα Μερικής Εξαγοράς

4 φορές το χρόνο.

Δικαίωμα συμπληρωματικής κάλυψης (Ασφάλεια Ζωής με ασφάλιστρο που ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ηλικία)

Δυνατότητα διασφάλισης συγκεκριμένου Κεφαλαίου στους Δικαιούχους

Ευελιξία αξιοποίησης του συσσωρευμένου κεφαλαίου σε βάθος χρόνου

 

Καταβολή Παροχής

Εφάπαξ ή με τη μορφή μηνιαίου εισοδήματος

Δυνατότητα καταβολής της παροχής με τη μορφή σύνταξης

Δημιουργείτε ένα δίχτυ ασφαλείας σε κάθε στάδιο της ζωής σας για να:

 • αντιμετωπίσετε μικρές και μεγάλες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν,
 • υποστηρίξετε σημαντικές αποφάσεις,
 • πραγματοποιήσετε επιθυμίες και στόχους,
 • διατηρήσετε την οικονομική μας ανεξαρτησία και την ποιότητα της ζωής σας, μετά τη συνταξιοδότηση
 • δημιουργήσετε ένα πρόσθετο κεφάλαιο για την αντιμετώπιση απρόοπτων γεγονότων
 • Μπορείτε να εξασφαλίσετε συγκεκριμένο κεφάλαιο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, σε περίπτωση απώλειας ζωής
 • Εξασφαλίζετε καλύτερες προοπτικές απόδοσης μακροπρόθεσμα
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Εξ΄ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Εξ΄ αποστάσεως Εξυπηρέτηση


Στην προσπάθεια μας να συμβάλλουμε στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
το ασφαλιστικό μας πρακτορείο έχει αναλάβει ενέργειες που δρουν προληπτικά, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας.
Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα : www.simvoulos-asfalisis.gr 
Ώστε  να μπορείτε να έχετε εξ΄ αποστάσεως εξυπηρέτηση, καθώς σας δίνετε η δυνατότητα να ενημερωθείτε για ασφαλιστικά θέματα , να πάρετε προσφορά ασφάλισης  και να ασφαλιστείτε.      
( για όλους τους κλάδους ασφάλισης )
Τα τηλέφωνα, e-mails, viber, messenger κλπ. στην διάθεσή σας. Καλέστε μας και θα σας εξυπηρετήσουμε χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική σας παρουσία.
Κύριο μέλημα μας η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και η προστασία της υγείας όλων.

Παναγιώτης Τζουγανάτος
Ασφαλιστικό Πρακτορείο 

Επικοινωνία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Αγίου Βασιλείου 3

Περιστέρι (Σταθμός Μετρό Ανθούπολη)


T: 215 520 3811
M: 6977 267 222


tzouganatos@simvoulos-asfalisis.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις